3D video gjenskaper vår verden i tre dimensjoner: høyde, bredde og dybde. Den sistnevnte er det vanskeligste med å lage en 3D video. Mennesker klarer å se dybde uten anstrengelse ved at våre øyne ser litt ulikt fra hverandre og hjernen vår tolker denne forskjellen som dybde.

Moderne 3D teknologi prøver å etterligne denne prosessen.

Dybde blir imitert ved at forskjellige videoer blir vist til høyre og venstre øye. Forskjellen er ikke stor, men det er nok til å lure hjernen til å tro at vi ser dybde. Prosessen er dog ikke helt perfekt, og derfor trenger vi 3D-briller som hjelper hjernen med å tolke denne informasjonen på riktig måte.

Å lage 3D videoer er svært vanskelig og kostbart da det som regel krever to kameraer og annet spesialtilpasset utstyr. I dag finnes det også teknikker for å gjøre 2D video om til 3D, men resultatet blir ikke like klart som video filmet i 3D.