VR er en forkortelse for virtuell virkelighet (virtual reality på engelsk) hvor lyd, bilder og datasimulert video blir brukt til å overbevise hjernen om at det vi ser, hører og føler foran oss er en annen virkelighet. Den virkelige verden blir borte, og man transporteres til en annen virkelighet.

Ved bruk av et VR headset skapes det en 360 graders opplevelse hvor man verken ser eller hører den virkelige verden. I stedet befinner man seg i en interaktiv verden hvor man kan besøke steder som er langt unna eller dykke ned i en fantasiverden.

VR muliggjør en ny form for aktiv læring, hvor elevene blir en del av en helt ny verden. Alle distraksjoner, som sosiale medier og lignende, faller bort, og de lærer dermed fortere og bedre. Elevene kan også komme tettere innpå emner og observere ting på en helt ny måte. Nesten 83% av lærere sier at VR øker engasjement og gir bedre prøveresultater.