AR står for Augmented Reality, som på norsk kan bli oversatt til utvidet virkelighet.

Det betyr at verden rundt oss blir kombinert med virtuelle elementer, som lyd og bilder. Dette er ikke noe science fiction. Alle som har sett på TV har opplevd enkel AR under en fotballkamp eller værmeldingen, der sendingen blir overlappet med animasjoner og resultattavler.

Hittil er utviklingen i AR-verdenen ganske begrenset og for det meste forbundet med spill og underholdning. Det finnes likevel et større potensial for denne teknologien, spesielt i undervisningsbransjen.

AR gjør det mulig å observere hvordan noe passer inn i den fysiske verden ved å omskape det til et virtuelt objekt. Dette gjelder både ting som eksisterer og ting som kun finnes i fantasiverdenen.

En slipper å gjette seg frem til hvordan ting ser ut og kan heller gå direkte til å observere og lære. Det betyr at man kan la en dinosaur trampe rundt i klasserommet eller se hvordan de ulike muskelgruppene beveger seg når en person løper. Verden er din til å skapes.

Å bruke AR i hverdagen er veldig enkelt. Alt man trenger er en skjerm (smarttelefon, nettbrett, eller smartbriller) og digital innhold.