[:no]Vi utvider nettverket vårt og har fått nye venner på vestlandet. Vatne Barneskule er en fremtidsrettet barneskole som har besluttet å ta i bruk mer digitale verktøy. Vi er så glade for at de har valgt å gå for vår løsning; 3DL, og vi ønsker de hjertelig velkommen inn i 3DL-familien! Det blir et spennende samarbeid i tiden som kommer og vi gleder oss.[:en]We are expanding our network and we’ve made some new friends in Western Norway. Vatne Primary School is an innovative childrens school and have decided to use more digital tools. We are so happy that they have chosen to go for our solution; 3DL, and we warmly welcome them into the 3DL family! It will be an exciting collaboration in the time to come and we are looking forward to it.[:]