TJENESTEVILKÅR

Standardvilkår for bruk av tjeneste

Sandefjord, 05.11.2018

Følgende vilkår regulerer bruken av tjenesten 3DL (”Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS), Windows Store eller Google Play (Android), eller at Produktet senere gjøres tilgjengelig via internett.

Leverandøren av Produktet er App Studio AS, org. nr 914 813 948 (“App Studio”). Den som bruker Produktet benevnes som Brukeren. Produktet gjøres tilgjengelig for lærere («Brukeren») gjennom en Utdanningsinstitusjon («Skolen»). Elever som benytter Produktet benevnes som «Sluttbrukeren».

 

Kort fortalt

 1. Appen / nettsiden er gratis for sluttbruker til sluttbruker og brukeren
 2. Vi lagrer Brukeren og Sluttbrukerens navn, skole, klasse og E-post for å gi tilgang til løsning
 3. Om du er en registrert bruker eller sluttbrukeren, lagrer vi spesifikk informasjon om aktivitetene dine, men bare de dataene som kreves for å gi deg de nødvendige tjenestene.
 4. Vi deler ikke informasjon om deg med andre

 

Hele Standardvilkår

 1. App Studio leverer Produktet til Brukeren. App Studio er bare ansvarlig for å levere programvare samt innhold
 2. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å oppdatere til siste versjon av Produktet gjennom Apple App Store, Windows Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at Sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger.
 3. App Studio har ikke ansvar for feil som skyldes leverandøren av operativsystemet. App Studio har heller ikke ansvar for eventuelle indirekte tap.
 4. Brukeren og Sluttbrukeren samtykker til at App Studio kan benytte personopplysninger i bruk og utvikling av Produktet. Personopplysninger deles ikke til brukere av Produktet ut over det som er nødvendig for drift og bruk av Produktet. Følgende opplysninger deles:
 • Brukeren og Sluttbrukerens navn, skole, klasse og E-Post til å gi tilgang til løsning.
 • Brukeren og Sluttbrukerens aktivitet, inkludert hvilket fag som aktiviteten er i, innlogging, hvor lang tid de har brukt på hvilken aktivitet, hva aktiviteten går ut på. Aktivitet informasjon er tilgjengelig til leverandøren og brukeren.

 

 1. Du kan når som helst be oss slette informasjonen som er tilknyttet deg ved å sende en e-post til support@3dl.no
 2. Bruken av personopplysninger reguleres i databehandleravtalen
 3. Sluttbrukeren kan når som helst avslutte brukerkontoen. Dette gjøres ved å sende en e-post til support@3dl.no.
 4. Innhold og platform er eied av App Studio AS og innhold kan ikke bli lagret utenfor programvare, skrev ut, kopiert til andre enheter.
 5. Brukeren og Sluttbrukeren skal benytte Produktet i overenstemmelse med norsk lov, og skal erstatte det tap som oppstår for App Studio dersom bruken av Produktet ikke er lovlig og det oppstår tap for App Studio.
 6. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Sandefjord.