Vi tror at undervisningen bør være mer interaktiv og digital. Derfor har vi laget en plattform som gjør læring enklere for lærere og morsommere for elevene. Den drar nytte av den nyeste teknologien innen VR og AR for å gi skolen alt som trengs til å øke engasjement og mestring hos elevene. Løsningen kan også brukes med eksisterende teknologi, som projektorer og Smart Boards – eller bare en smarttelefon.

Programvare

Innhold

Projektor

Mobil

Vr briller

FORVANDLE DISTRAKSJON TIL RESSURS

Barn og ungdom vokser opp i en verden hvor PC, smarttelefoner og nettbrett er en stor del av deres hverdag. De kan være et viktig hjelpemiddel i livet men i skolesammenheng har de dessverre blitt en stor distraksjon.
I stedet for å prøve og eliminere distraksjonen har vi valgt å forvandle den om til en ressurs som kan gjøre undervisningen bedre. Vår database av 2D og 3D innhold er fullt kompatible med smarttelefoner og nettbrett. Alt som trengs er at elevene laster ned en app.

Det betyr at mobiltelefoner og nettbrett forvandles fra et leketøy til et underholdende læringsverktøy. Det samme kan oppnås med VR briller. Lærere som brukte VR briller i sin undervisning rapporterte fullstendig engasjement hos elever i tillegg til økt læringsutbytte og kompetanse.

MESTERINGFØLELSE OG LÆRINGSINTRESSE

Det er enkelt å forstå hvorfor; AR og VR er noe barn og ungdommer forbinder med lek og moro. Vi gir de muligheten møte den samme teknologien i klasserommet sik at de kan se undervisningen i et nytt og mer spennende lys.

Lærere som allerede bruker digitale verktøy i sine klasserom rapporterer bedre kommunikasjon med elever, og en betydelig økning i mestringsfølelse og læringsinteresse.

AR OG VR TEKNOLOGI.

Vår løsning drar nytte av AR og VR teknologi for å levere innhold som engasjerer elevene på en helt ny måte.

Det kan hjelpe med å:

  • Forklare vanskelige temaer på en enklere måte
  • Gjøre undervisningen mer levende og interessant
  • Inkludere elever med læringsvansker
  • Illustrere ting som er vanskelig å observere i det virkelige liv
  • Engasjere elever mer med 3D oppgaver og quiz
  • La elevene teste ut ting de lærer i et interaktivt 3D miljø

LISENSAVTALER OG PRISER

Vårt innhold er tilpasset behovene for grunnskoler, ungdomskoler og videregående trinn. I første omgang tilbyr vi innhold for helse- og oppvekstsfag og naturfag, men flere fag blir lagt til snarest. Lisenser kan bli kjøpt av skoler individuelt eller av kommunen på vegne av alle skoler den administrerer.

En lisens inkluderer plattform, digitalt innhold, kontinuerlige oppgraderinger av software og innhold og 5 timer opplæring for lærere.

Usikker på om dette er riktig for din skole? Ta kontakt med oss.

HVA ER INKLUDERT I LISENSEN

Lisensen inkluderer en app for elevene som gir tilgang til å se og bruke vår database av 2D og 3D innhold. Appen er enkel å installere og å ta i bruk, også for de minste.

Lærere får sin egen app som kan brukes på Windows, Mac eller på nett. Gjennom appen kan de få tilgang på hele vår database, og styre hva elevene kan se på telefonen, SmartBoard, VR briller osv. På denne måten kan man tilpasse innholdet i vår database til enhver læreplan.

For detaljer om innholdet i databasen, ta kontakt med oss.