PERSONVERN OG VILKÅR

PERSONVERNERKLÆRING – BARN

App Studio AS er et et norskt firma som holder til i Sandefjord.
Våre kontaktinformasjon er:
App Studio AS
Breiliveien 45
3217 Sandefjord
Norway

Epost: info@3dl.no; shyam@3dl.no; hazel@3dl.no
Telefon: +4796669080 / +4797653546

Det er vi som lager 3DL-programmet som du har en brukerkonto på.

Skolen du går på eller kommunen du bor i, har kjøpt 3DL til deg – derfor får du nå en konto i 3DL. Skolens/kommunens oppgave er å gi deg gode læremidler slik at du kan lære på en god måte. Ifølge en lov som heter “Opplæringsloven” har du rett til å få gode læremidler.

Vi trenger litt informasjon om deg for at du skal kunne logge inn og bruke 3DL. Denne informasjonen lagrer vi på store servere som står i AZURE nettskyplatformen i Europa. Det vi trenger å vite om deg er:

 • Brukernavn, passord og informasjon som hjelper oss å vite at du er du.
 • Informasjon om skolen din, klassen/gruppen din og læreren din.
 • Informasjon om alle aktiviteter du gjør, når de ble gjort, hvor lang tid du brukte og svarene din til Quiz osv
 • Informasjon om du sender noen melding til oss inne i 3DL-programmet.
 • Informasjon om de som har bestilt 3DL og ting knyttet til dette.

Vi i 3DL lagrer denne informasjonen så lenge skolen/kommunen ønsker vi skal lagre den. Om de ikke lenger ønsker å bruke 3DL eller du slutter på skolen – så sletter vi all informasjon som kan knyttes til deg senest etter 18 måneder eller tidligere om skolen/kommunen ønsker.
Dersom du vil at informasjonen om deg skal slettes nå, må du ta kontakt med skolen din.

Får du beskjed om at informasjonen din er i ferd med å bli slettet – kan du kontakte oss om du ønsker at denne skal lagres videre.

Vi i 3DL er veldig strenge på hvem som får se informasjonen om deg – og leverer den ikke ut til noen andre. Det er kun du og lærerne dine som kan se den. I tillegg er det noen av de som jobber med serverne i 3DL som kan se informasjonen om deg – dette i tilfelle du eller læreren din tar kontakt med oss. De som leverer serverne vi lagrer data på, vil også kunne ha tilgang til dataene.

Alle i 3DL og alle som leverer servere og som kan se informasjonen din, må skrive under på en avtale om at alt de ser er hemmelig og at de ikke kan si noe om det til noen andre. Vi har oversikt over når folk ser på informasjonen din og at de har en god grunn til det. Vi kontrollerer også jevnlig at serverne er sikre og at ingen uvedkommende kan få tilgang til informasjonen om deg.

 

Med vennlig hilsen,
App Studio AS

PERSONVERNERKLÆRING

1. App Studio som databehandler

App Studio AS, som eier og driver 3DL, er en databehandler som behandler personlige opplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig, som regel en skole eller kommune. Eller om du er en individuell bruker – etter samtykke fra deg.

Vår kontaktinformasjon er:
App Studio AS
Breiliveien 45
3217 Sandefjord
Norway

Epost: info@3dl.no; shyam@3dl.no; hazel@3dl.no
Telefon: +4796669080 / +4797653546

2. Om App Studios virksomhet

App Studio leverer digitale læremidler. Innlogging er som lærer eller elev.

Når man er pålogget kan man arbeide, se egen aktivitetshistorikk og eventuelle oppgaver i læremidlet. Lærere kan i tillegg se dette for elevene sine (i fremtiden)

3. Formålet med App Studios behandling av personopplysninger

Personlige opplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

App Studio lagrer personopplysninger om brukerne for:

 • å kunne tilby sentral funksjonalitet i App Studio’s programvare, slik som personlige konti der brukerne kan få oversikt over hva de har gjort og når de har gjort det.
 • at lærerne skal få opp gruppene sine og følge progresjon samt tildele oppgaver til enkeltpersoner og grupper.
 • at App Studio kan ha oversikt over hvilke brukere som har tilgang til hvilket materiale- Det vil kunne ligge restriksjoner i hvilket læringsmateriale ulike brukere skal ha tilgang til.
 • å øke brukervennligheten slik at lærerne slipper å bruke tid på å administrere elever som kommer til/fra en gruppe.
 • å forbedre og utvikle nye innhold og ny funksjonalitet i læremidlene.
 • å kunne yte support og annen oppfølging relatert til kunde- og brukerforholdet.

De som har bestilt 3DL vil at du som bruker skal ha tilgang til gode læremidler slik at du kan lære på en god måte, noe de bl.a. gjennom opplæringsloven er pålagt å gjøre. Det vil si at App Studios lagring av personopplysninger er hjemlet i Opplæringsloven.

Om du er en individuell bruker behandler vi de personlige opplysningene fordi du har bedt om en konto i 3DL og har godkjent at App Studio behandler dine personlige opplysninger.

4. Beskrivelse av behandlingen

App Studio lagrer og håndterer følgende personlige opplysninger:

 • Opplysninger for hver skole: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Antall elever på skolen, Adresse, Koordinater
 • Opplysninger for hver gruppe/klasse: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Skole, ev. personer i spesielle roller (kontaktperson etc.)
 • Opplysninger for hver person: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Brukernavn/email, Grupper, Rolle i grupper (eks. elev/lærer), årstrinn, Personlige innstillinger i klienten (eks. målform/språk), informasjon for feilsøking og kvalitetsforbedring (eks. operativsystem, nettleser, anonymisert bruksdata fra 3.parts systemer o.l), andre data som brukerne selv genererer på systemet
 • Opplysninger om kundeforholdet: Kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos kunden, kjøpshistorikk, fakturerings- og betalingsdetaljer og historikk, annen relevant dialog relatert til kundeforholdet.

Ved oppstart av kundeforholdet, vil App Studio be om å få en del av disse opplysningene fra kunden (typisk FEIDE, skoleeier eller enkeltskoler). Andre personlige opplysninger vil App Studio få etter hvert som en bruker benytter programmet.

5. Fysisk lagring av de personlige opplysningene

Alle App Studios personopplysninger lagres i databaser på servere. Det tas fortløpende backup av serverne, og vi har til enhver tid lagret backup for de siste 30 dagene. Backupservere befinner seg på en annen fysisk lokalisasjon enn hovedserveren, for at dine data skal være sikret i tilfelle brann eller annen fysisk destruksjon av serverne.

App Studio har underleverandører som kan behandle personopplysninger:

Selskap: Simplifai Cognitive Services Pvt Ltd.
Adresse: India
Oppgaver: CoHoste, drifte oppdatere og feilrette hardware og OS på App Studios servere
Avtale mellom App Studio og underleverandør: Tiltredelse til Databehandleravtale lagt Juni 2018
Selskap: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Adresse: Attn: Data Protection, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521
Oppgaver: CoHoste, drifte oppdatere og feilrette hardware og OS på App Studios serverve
Avtale mellom App Studio og underleverandør: Microsoft Online Services Terms, oppdatert nov. 2018. Deriblant Vedlegg 4 – Vilkår i EUs personvernforordning (GDPR)
Selskap: Ankit Gupta
Adresse: India
Oppgaver: Database overvåkning
Selskap: Petterson Apps LLC
Adresse: Ukraine
Oppgaver: Utvikling av app, modeller osv.
Selskap: 4E Experience
Adresse: Poland
Oppgaver: Utvikling av app, modeller osv.
Selskap: Salesforce.com, INC.
Adresse: The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA
Oppgaver: Administrering av kunde- og bruksforhold, deriblant fakturering og support

Alle App Studios underleverandører er bundet av- og oppfyller kravene i personvernforordningen GDPR, deriblant ved enten å ha servere i EU/EØS området eller gjennom egne «Privacy Shield» forpliktelser.

Hva gjelder App Studios egne databaser, så har vi hovedservere for dette, og av disse blir det tatt sikkerhetskopier til backupservere fortløpende. Backupene lagres i minst 30 dager, for å sikre dine data.

All kommunikasjon mellom klientmaskiner og App Studios servere som kan inneholde personopplysninger krypteres med standard TSL/SSL-kryptering.

6. Tilgang til de personlige opplysningene

Hvem har tilgang til de lagrede personlige opplysningene?

Alle personlige opplysninger er kun tilgjengelig på et «need to know» grunnlag. Følgende grupper har tilgang til de personlige opplysningene:

Brukere

Elever har tilgang til sin personlige konto samt de personopplysningene som er knyttet til denne. Lærer til en gruppe vil kunne få opp personopplysninger om seg selv og om elever i gruppen.

Ansatte i App Studio som jobber med databaser, testing og support.

En gruppe av utviklerne i App Studio jobber med utvikling, oppsett og optimalisering av databasene med personopplysninger. Disse har tilgang til informasjonen i databasene, og er ansvarlige for backuprutinene. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre og utvikle produktet.

En annen gruppe i App Studio jobber med testing og support. De har kun tilgang til personopplysninger når brukeren aktivt går inn og sender en feilmelding fra programmet. Vedkommende vil da kunne få opp informasjon om hvem som har sendt feilmeldingen. Hvis feilmeldingen var relatert til en utregning, vil man også kunne få opp selve oppgaven det gjaldt, hva som ble skrevet inn og systemets respons. Eller de får tilgang til personopplysninger gjennom fysiske møter med brukerne.

Ansatte hos underleverandører

Utvalgte ansatte hos underleverandørene kan ha begrenset tilgang til App Studios personlige opplysninger. EUs personvernforordning stiller svært strenge krav for dette, og alle ansatte hos underleverandørene er bundet av dette ref. pkt. 5.

7. Sletting av personlige opplysninger

De personlige opplysningene lagres kun etter ønske og avtale med en behandlingsansvarlig – som regel en skole eller skoleeier som er bruker/kunde og har bestilt lisenser for 3DL. Eller om du er en individuell bruker – etter ønske fra deg.

App Studio anonymiserer og/eller sletter alle personlige opplysninger slik at de ikke lenger er personlige når følgende inntreffer:

 • Når en behandlingsansvarlig – eller når du, om du er en individuell bruker – ikke lenger ønsker at App Studio skal behandle de personlige opplysningene.
 • Eller 18 måneder etter avsluttet kundeforhold.
 • Eller 36 måneder med inaktivitet på brukerkontoen.

Ta kontakt med oss om du ønsker at dine data skal slettes.

8. Dine rettigheter

 • Du har følgende rettigheter:
 • Du har rett til å få innsyn i og til å korrigere hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg.
 • Om du er behandlingsansvarlig eller har bestilt 3DL som individuell bruker har du rett til å kreve alle personopplysninger om deg slettet.
 • Som behandlingsansvarlig eller individuell bruker kan du trekke tilbake samtykket og tillatelsen til at App Studio behandler personlige opplysninger på vegne av deg.
 • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet – i Norge er dette Datatilsynet.
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene du selv har gitt gjennom 3DL. Dette ved at App Studio kan opprette en strukturert fil i csv-format med alle dine utregninger og tilbakemeldinger. Dette er manuelt arbeid for App Studio og vi vil kunne ta betalt for den tid dette faktisk tar – i størrelsesorden 500,- NOK for individuelle brukere.

Hvorvidt andre programmer faktisk kan importere/lese denne filen er opp til de som lager disse andre programmene å utvikle støtte for.