Vi er glade for at Nome Videregående Skole, avdeling Lunde har valgt å ta i bruk 3DL i sin undervisning. De har valgt vår løsning i Helse- og Oppvekstfag. I tillegg har de inngått et samarbeid om videreutvikling av innhold innenfor elektrofag.