Flem Skule har besluttet å ta i bruk mer digitale verktøy.
Vi er så glade for at de har valgt å gå for vår løsning 3DL for barneskolestadiet!
Vi ønsker de hjertelig velkommen inn i 3DL-familien og gleder oss til samarbeidet fremover.