Hva er VR

VR er en forkortelse for virtuell virkelighet (virtual reality på engelsk) hvor lyd, bilder og datasimulert video blir brukt til å overbevise hjernen om at det vi ser, hører og føler foran oss er en annen virkelighet. Den virkelige verden blir borte, og man transporteres til en annen virkelighet.

Ved bruk av et VR headset skapes det en 360 graders opplevelse hvor man verken ser eller hører den virkelige verden. I stedet befinner man seg i en interaktiv verden hvor man kan besøke steder som er langt unna eller dykke ned i en fantasiverden.

VR muliggjør en ny form for aktiv læring, hvor elevene blir en del av en helt ny verden. Alle distraksjoner, som sosiale medier og lignende, faller bort, og de lærer dermed fortere og bedre. Elevene kan også komme tettere innpå emner og observere ting på en helt ny måte. Nesten 83% av lærere sier at VR øker engasjement og gir bedre prøveresultater.

Hva er en 3D video

3D video gjenskaper vår verden i tre dimensjoner: høyde, bredde og dybde. Den sistnevnte er det vanskeligste med å lage en 3D video. Mennesker klarer å se dybde uten anstrengelse ved at våre øyne ser litt ulikt fra hverandre og hjernen vår tolker denne forskjellen som dybde.

Moderne 3D teknologi prøver å etterligne denne prosessen.

Dybde blir imitert ved at forskjellige videoer blir vist til høyre og venstre øye. Forskjellen er ikke stor, men det er nok til å lure hjernen til å tro at vi ser dybde. Prosessen er dog ikke helt perfekt, og derfor trenger vi 3D-briller som hjelper hjernen med å tolke denne informasjonen på riktig måte.

Å lage 3D videoer er svært vanskelig og kostbart da det som regel krever to kameraer og annet spesialtilpasset utstyr. I dag finnes det også teknikker for å gjøre 2D video om til 3D, men resultatet blir ikke like klart som video filmet i 3D.